کارشناسان ما

  • زمینه فعالیت

  • خدمات

  • استان

احسان آزاد

کارشناس ارشد مکانیک سنگ

بیش از سه سال فعالیت در حوزه مهندسی معدن و ژئوتکنیک. سابقه فعالیت به عنوان کارشناس ارشد مکانیک سنگ در معادن سنگ آهن مرکزی (چغارت، سه چاهون، چاه گز و …). سابقه طراحی و مدل سازی معادن روباز، فضاهای زیرزمینی، ترانشه های عمرانی، معدنی و پی سازی ساختگاه کارخانه های فولاد و فرآوری. شبیه سازی محیط های توامان ترموهیدرومکانیکی (THM) و پدیده های شکست سنگ و تخریب. پژوهشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو بنیاد ملی نخبگان.

مهسا نداف

کارشناسی ارشد مهندسی معدن

بیش از هفت سال فعالیت در حوزه تونل‌سازی و فضاهای زیرزمینی. سابقه فعالیت به عنوان سرپرست واحد ابزار دقیق و زمین‌شناسی و سرپرست دفترفنی در دو پروژه خط 6 مترو (NATM) و پروژه توسعه جنوبی خط 6 مترو (TBM). آشنایی کامل با سیستم حفاری مکانیزه و دستگاه TBM.

آیسن محمد

کارشناسی مهندسی معدن

بیش از نه سال فعالیت در حوزه نفت و انرژی. سابقه فعالیت به عنوان کارشناس ارشد پتروفیزیک در شرکت خدمات مهندسی، حفاری و چاه نگاری. سابقه تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای Open Hole. سابقه تفسیر نمودارهای سیمان Cased Hole. آشنا به اصول ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE).