لایدار (Lidar) و اینسار (InSAR): همه روش‌های سنجش از دور یکسان نیستند

در گوگل با سرواژه‌های «آیا Lidar و InSAR یکسان هستند» جستجو کنید، حدود 375،000 نتیجه دریافت خواهید کرد. این بدان معنا نیست که 375،000 سند یا مقاله وجود دارد که دقیقاً این سؤال را پشتیبانی می‌کند یا به آن پاسخ می‌دهد، اما مطابقت‌ها نشان دهنده یک چیز است: لایدار و اینسار (تداخل‌سنجی رادار دهانه مصنوعی) […]