توسعه پایدار

توسعه پایدار

توسعه پایدار عبارتست از توسعه‌ای که در طی آن نیازهای نسل امروز بدون خدشه‌دار کردن منابع و امکانات نسل آینده برآورد شود. مدیریت پسماند از جمله اساسی‌ترین محورهای توسعه پایدار است. در مدیریت پسماند شهری تمامی اهداف اجرایی، مالی و مهندسی دفع زباله باید با توجه به مسائل بهداشتی، اقتصادی و مهندسی محیط زیست مد نظر قرار بگیرد. با افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی میزان پسماندهای شهری به مراتب افزایش یافته و مدیریت آنها راه حل خاص خود را می‌طلبد. اهداف اساسی در رویکرد توسعه پایدار عبارتست از کاهش تولید ضایعات، استفاده مجدد از پسماند، بازیافت پسماند، تولید انرژی از پسماندها و به طور کلی پذیرش سیاست‌های دراز مدت که منجر به کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست می‌شود.

زیرمجموعه‌های مهندسی محیط‌ زیست

به مشاوره نیاز دارید؟

متخصصین و مشاوران ما همواره جهت کمک و راهنمایی در خدمت شما خواهند بود.با ما در ارتباط باشید...

دانلود کاتالوگ